MAK

Mulgimaa maitsete aasta

Ühisprojekti "Mulgimaa maitsete aasta" eesmärgid ja tegevused

Eesmärk ja vajalikkus

„Mulgimaa maitsete aasta“ on Eesti Toidupiirkond 2023-Mulgimaa jätkuprojekt, mille eesmärk on projektimeeskonna ja koostööpartnerite koostööna tuua esile, reklaamida ja tutvustada nii kohalikele inimestele kui ka külalistele Mulgimaa toidukultuuri, toiduvaldkonna ettevõtjaid ning Mulgimaa maitseid.

Toidupiirkonna aasta tulemusel eristuksid Mulgimaale omaste toitude pakkujad, et külalised leiaksid lihtsasti üles toidupakkujad, kus pakutakse Mulgimaale iseloomulikku toitu. Nagu tunnuslausegi ütleb, et uus ja vana ütenkuun, siis üheks eesmärgiks on motiveerida traditsioonilistest Mulgi toitudest inspireeritud toite välja mõtlema.

Koolitada ja motiveerida noori, sh koolinoori, õppima valmistama Mulgi toite, hoidmaks au sees traditsioone ja leidma uusi väljundeid toitude noortele sobilikumaks loomisel.

„Mulgimaa maitsete aasta“ projekt annab Mulgimaale võimaluse turundada ennast suurelt toidukultuuri kaudu. Mulgimaal on rohkesti toiduvaldkonna ettevõtteid, kelle kaudu on võimalik näidata oma kultuuriruumi eripära. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi rahastatud projekt on andnud suurepärase võimaluse tuua Mulgimaale tähelepanu toidu kaudu. Kasutades ära ministeeriumi eraldatud toetuse ja lisades juurde LEADER meetme rahastuse 2024. aastal, on võimalik seda tähelepanu võimendada. Projekti raames korraldatavad tegevused annavad toiduvaldkonna ettevõtetele võimaluse osaleda projekti programmis ja seeläbi teha koostööd teiste ettevõtetega, teha endale reklaami, saada juurde kogemust ja arendada oma ettevõtet.

Ühisprojekti partner: Mulgi Vallavalitsus

Tegevused:

  • Maitsete aasta sündmused ja tegevused kajastatakse erinevates meediakanalites – raadio, televisioon, sotsiaalmeedia, Facebook, instagram, kohalikes ja üle-eestilistes lehtedes ja ajakirjades. Turunduskanalid: AS Postimees Grupp AS, Delfi Meedia AS, AS All Media Eesti, Duo Media Networks OÜ jt.; sotsiaalmeedia tasulised kanalid/podcast jt; mulgimaa.ee koduleht
  • Sündmustest jäädvustatakse fotod, mida kasutatakse erinevate meediakajastuste juures ning veebilehtedele turunduse jaoks.
  • Osaletakse Tourest messil, fookusega toit, maitsete hallis. Turundatakse ja reklaamitakse Mulgimaad kui toidupiirkonda ja kohalike maitsete pakkujat. Kaasatakse Mulgimaa toidupakkujaid kaaseksponentidena.
  • Toimuvad Mulgi toidu õpitoad ja koolitused
  • Toimub Eesti toidupiirkond 2023-Mulgimaa lõpusündmus Mulgi süügi vestival, kus antakse rändkahvli tagasi ministeeriumile. Viies Mulgi süügi vestival toob tähelepanu Mulgi toidukultuuri eripärale. Mulgimaa kokad valmistavad restoranikvaliteediga Mulgi toite, võistluse teemaks on “Mulgi süük – uus ja vana ütenkuun”. Žürii koosneb Eesti tippkokkadest, kes hindavad toite ja selgitavad välja võitja. Toimub ka rahvahääletus. Sündmusel on väljas Mulgimaa toiduvaldkonna ettevõtted, laval on Mulgimaa artistid.

Projekti kogumaksumus: 30 000 EUR, sh toetus (90%): 26 990 EUR