MAK

Teated

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude 2018. aasta ajakava ja eelarve

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude ajakava Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas 2018. aastal

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas (endised Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn), Tõrva vallas (endised Helme, Hummuli, Põdrala vald ja Tõrva linn) ning Viljandi vallas (endised Viljandi valla külad ja Tarvastu vald) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

Taotlusvoorud avatud järgmiselt:

14.-21. september 2018, I meede „Ettevõtluse arendamine“,

Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

12.-19. oktoober 2018, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“

Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest

16.-23. november 2018 III meede „Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond“

Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.

Meetmete eelarved

Piirkonnad/meetmed (sulgudes enne KOV ühinemist) I meede II meede III meede
Viljandi vald (Tarvastu vald, enne 2018 KOV ühinemist Viljandi vallas asunud külad) 30 215,54 0 35 754,27
Tõrva vald (vallad Põdrala, Hummuli, Helme, Tõrva linn) 152 315,66 147 196,12 95 628,77
Mulgi vald (vallad Abja, Halliste, Karksi, Mõisaküla linn) 14 043,95 49 079,89 109 754,76
Kokku 196 575,15 196 276,01 241 137,80