MAK

2016

Taotlusvoor I meetmele avatakse 29. augustil 2016

29. august – 16. september 2016 a. on avatud taotlusvoor Mulgimaa Arenduskoja strateegia I meetmele „Ettevõtluse arendamine“. Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot ja maksimumsumma 50 000 eurot. Toetust antakse kuni 60 %  abikõlblike kulude maksumusest.

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu, Viljandi vallas, Mõisaküla ja Tõrva linnas tegutsevad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (töötajate arv alla 24 ning aastakäive kuni 5 miljonit eurot või bilansi kogumaht kuni 5 miljonit eurot).

Esitada saab ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.

Info taotlemisega seonduva kohta on kodulehel http://www.mulgimaa.ee/mak/. Taotluste esitamine  elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

Taotlusvooru ajal toimub ainult tehniline konsultatsioon.

I meetme taotluste hindamise tähtaeg on 16. detsember 2016.

Soovitav on eelnevalt konsulteerida meetmenõustajaga.

Meetmenõustajate kontaktid:

Raili Uibopuu  5307 8283, raili.uibopuu@mulgimaa.ee

Külli Starke     513 7241, kylli.starke@mulgimaa.ee