MAK

2016

Mulgimaa Arenduskoja ja Pärnu Lahe Partnerluskogu koostööprojekti õppereis 24.09. kuni 1.10.2016

Koostööprojekti "Mulgi märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine" raames toimub Mulgimaa Arenduskoja ja Pärnu Lahe Partnerluskogu Leader tegevusgruppide rahvusvaheline õppereis Tsehhi ja Ungarisse. Tutvutakse Tsehhi Šumperki piirkonna LEADER tegevusgrupiga ja osaletakse  rahvusvahelisel LEADER tegevusgruppide LINC konverentsil 2016 Ungaris. 

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonnas on kasutuses kaubamärk Romantiline Rannatee. LINC rahvusvahelisel koostöövõrgustiku seminarilt ja Leader õppereisil saadakse kogemusi Mulgi Märgi turunduse edasisteks tegevusteks.