MAK

2014


Töised ja täieshoos turismikoolitused, Mulgimaa Arenduskoja ja Võrtsjärve Ühenduse koostööprojekti:

„Koostöös peitub jõud: Võrtsjärve Ühenduse ja Mulgimaa turismikoostöö“ raames,

toimusid 24. ja 25. novembril Oiu sadamas .

Kokku toimub viis kahepäevast koolituspäeva turismiasjalistele Mulgimaa ja Võrtsjärve tegevusgruppide piirkondadest.

Järgmised koolituspäevad:

27-28 november Reimani rahvamajas, Kolga-Jaanis,

01-02 detsember Männiku Metsatalus ja

15-16 detsember Holstre-Polli Tervisekeskuses.

Mulgimaa Arenduskoja ja Võrtsjärve Ühenduse koostööprojekti: „Koostöös peitub jõud: Võrtsjärve Ühenduse

ja Mulgimaa turismikoostöö“ raames toimus  19. november 2014 Venevere puhkekülas esimene koolitus.

Rohkem infot siit.


Mardilaadal

Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtjad, esindajad ja ansamblid Untsakad, Linnutee ja

Lõõtsavägilased tutvustavad Mulgimaad 21.-23. novembril Helsingis 31. korda toimuval Mardilaadal 2014 a . 


Turismikoolitused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse koostööprojekti "Koostöös peitub jõud: Võrtsjärve Ühenduse ja Mulgimaa turismikoostöö" raames toimuvad ajavahemikus 19.11.-16.12.2014 a. kahe tegevuspiirkonna turismiasjalistele ning turismiteenuste pakkujatele turismikoolitused.

Koolituste täpsem info ja ajakava.


Koolitus

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda ja MTÜ Võrtsjärve Ühendus kuulutavad välja lihtsustatud korras tellitavatele teenustele pakkumiskutse, koostööprojekti "Koostöös peitub jõud: Võrtsjärve Ühenduse ja Mulgimaa turismikoostöö" raames koolituste läbiviimiseks ajavahemikus 19.11.-16.12.2014 a. kahe tegevuspiirkonna turismiasjalistele ning turismiteenuste pakkujatele.

Täpsem info hanke kohta.

Pakkumisi ootame hiljemalt 18.11.2014 a. kell 10:00.

Info hanke kohta ja pakkumised saata e-posti aadressile: arenduskoda@mulgimaa.ee .

Info telefonil 53038361, Anneli Roosalu


Arenduskoja üldkoosolek

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek toimub 7. novembril 2014 a. algusega kell 12.00 Tõrvas, restorani Goodewind ruumides aadressil Valga 1 (hoovi pealne maja, parkimine hoovis).

Palun teavitage oma osavõtust 4. novembriks e-posti tel: arenduskoda@mulgimaa.ee ;või telefoni teel numbrile: 5303 8361.


"Mulgi märk"

Mulgimaa Arenduskoda kuulutab välja avaliku konkursi "Mulgi märk" ideekavandi ja sinna juurde kuuluvate diplomite kujundamiseks.

Mulgimaa Arenduskoda ootab konkursile ideekavandeid „Mulgi märgile“ ja sinna juurde kuuluvale diplomile ning tunnustusdiplomile, mis on kooskõlas konkursi tingimustega, Mulgi Märgi statuudiga ning mis kannaksid endas mulgi identiteedi, kõrge kvaliteedi, loodusõbralikkuse, unikaalsuse, uudsuse, tänapäeva ja traditsioonide emotsioone.

Konkursi töid oodatakse aadressil:

Mulgimaa Arenduskoda, Pärnu mnt 30a, 69403, Abja-Paluoja, Viljandimaa või elektronpostiaadressil arenduskoda@mulgimaa.ee

kuni 26.11.2014.a. kell 12:00.

Esitatavate kavandite loomise juures tuleb arvestada konkursi märksõnadega ja kavandi esitajal on kohustus tutvuda Mulgi Märgi statuudi ja konkursi tingimustega:

Mulgi märgi konkursi tingimused ja Mulgi märgi statuut

JULGET PEALE HAKKAMIST!


"Mulgimaa ühtse kodulehe loomine"

Mulgimaa Arenduskoda avab taotlusvooru II meetme "Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine" raames rahastamaks tegevust "Mulgimaa ühtse kodulehe loomine".

Taotlejateks Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud.

Taotlusvoor on avatud 30.oktoober 2014 a. kell 9:00-16:00 , Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30a.

Kuna tegemist on periood lõpuga, siis projektide ellu viimise tähtajaks on 31.12.2014 a. Selleks ajaks peavad olema tehtud tegevused ja esitatud kuludeklaratsioon PRIA`e.

Taotluse esitamiseks ja projekti tegevuste aluseks on juhatuse poolt kinnitatud  meetmeleht. Teised vajalikud dokumendid projekti esitamiseks leiate kodulehe alajaotusest: Dokumendid.


MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek

toimub 30. septembril 2014 a. algusega kell 17.00 Mustlas .

Tarvastu käsitöökojas (Posti 52b, Mustla), kogunemine ja tutvumine käsitöökojaga.

Kell 17.45 algab üldkoosolek Mustla kohvikus (Posti 21, Mustla).

Palun teavitage oma osavõtust 26. septembriks e-posti tel: mulgimaaarenduskoda@gmail.com või telefoni teel numbrile: 5303 8361.

Mulgimaa Arenduskojaga liitumiseks on esitanud avaldused 4 ajaloolise Mulgimaa omavalitsust Valga maakonnast, Helme, Hummuli, Põdrala vallad ja Tõrva linn, sellega seoses võtame üldkoosolekul vastu muudatused ühingu põhkirja. Põhikirja muudatuste tegemiseks on vajalik enamuse liikmete kohalolek kosolekul. Ootame aktiivset osavõttu!


"Mulgimaa noored maailmas" ja "Maailma noored Mulgimaal"

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja projektide LEADER ühendab "Mulgimaa noored maailmas" ja "Maailma noored Mulgimaal" viimased tegevused:

21-27. juuli 2014 toimuvad projekti "Maailma noored Mulgimaal" tegevused Eestis Mulgimaal. Mulgimaad külastavad noored Soomest, Prantsusmaalt ja Põhja-Iirimaalt. Eestis toimuvad loovtantsu töötoad "Mõtlevad  tantsijad", Ele Viskuse juhendamisel. Tantsu töötoad lõppevad ühise perfomance`ga. Lisaks tutvustatakse külalistele Mulgimaa loodust ning kultuuri. Luuakse uusi sidemeid ning arendatakse omavahelist suhtlemist ja võõrkeeli.

NB! Mulgimaa noored vanuses 14-18 aastat , kui soovite projekti tegevustes 21.-27.07. 2014 osaleda, palun andke oma soovist kiiresti teada Piret Leskova telefonil 5140427.

3.-9. august 2014 toimub Põhja-Iirimaal Antrim`is projekti viimane töötuba, mille teemaks on traditsioonilised pillid ja muusika. Ühtlasi toimub ka projekti pidulik lõpetamine. 


Kogukonna roll kohalike otsuste tegemisel peab suurenema

LEADER tegevusgruppidel peab olema suurem roll kohaliku tasandi otsuste tegemisel, ütles põllumajandusminister Ivari Padar 8. juull 2014 Jõhvis toimuval LEADER foorumil. Samuti tuleb hakata linnalastele enam tutvustama maaelu.

„Eesti rahvast on saanud linnarahvas ja paljudel lastel pole enam suguvõsatalu, kus maaelust aimu saaks," ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „See on probleem, sest täiskasvanuks saades kaalutakse üha vähem enda tuleviku sidumist põllumajanduse või maapiirkonnaga. Eesti strateegiline huvi on aga tagada asustus üle riigi."

Padari sõnul tuleb seepärast leida viise, kuidas hakata linnalastele juba varakult maaelu tutvustama ja lähedasemaks tegema. „Üheks lihtsaks võimaluseks on LEADER tegevusgruppide kaasamine suviste lastelaagrite korraldamisse," märkis minister.

Ministri sõnul peab laiemalt aga suurenema LEADER tegevusgruppide kaasatus riigi regionaalpoliitika kujundamisse. „Maal peab olema kvaliteetne elukeskkond koos kõige selle juurde kuuluvaga. Kõige parem ülevaade kohalikest vajadustest on just kohalikul tasandil, seepärast peab kohalike kogukondade kaasatus neid puudutavatesse otsustesse suurenema," ütles Padar.

Eesti maaelu arengukava kaudu toetatakse perioodil 2007-2013 LEADER-meetme tegevusi ligi 86 miljoni euro eest. Maaelu arengukavas aastateks 2014-2020 on LEADER-meetmele nähtud ette 90 miljonit eurot.

LEADER on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärgiks on tuua otsustustasand kohalikule elanikule lähemale ning arvestada paremini piirkondlike eripäradega. LEADER toimib avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalikest tegevusgruppidest, kes koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Eestis tegutseb 26 LEADER tegevusgruppi.

Allikas: Põllumajandusministeeriumi koduleht


 

MTÜ MULGIMAA ARENDUSKOJA ÜLDKOOSOLEK

TOIMUB 18. JUUNIL ALGUSEGA KELL 18:00 Holstre-Polli spordikeskuses.

OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

Päevakava saadame esindajate e-posi aadressidele.


III MULGI PEO TULE TEEKOND JA LAADAKAVA

Mulgi Kultuuri Instituut annab teada:

Eesti Lipupäeval, kolmapäeval, 4. juunil2014 a. kell 18:00 sadetakse Mustla „Õnneliku mulgi pere„ puuskulptuuride juurest Mulgimaa motomeestega Mulgimaa rahvale laiali Mulgi peo tuli, mis antakse edasi motomeeste poolt omavalitsusjuhtidele mulgi puuskulptuuride juures - Helmes, Karksi - Nuias, Abjas ja Paistus. Iga mulgi puuskulptuuri juures korraldavad tule vastuvõtu kohalikud mulgid.

III MULGI PEO LAADAKAVA


MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA KUTSUB OSALEMA LIHTSUSTATUD KORRAS TELLITAVATE TEENUSTE RIIGIHANKES: Mulgimaa turundamine Mardilaadal Helsingis 2014.

Hankedokumendid.


Taotlusvoor

Mulgimaa Arenduskoda kuulutab välja taotlusvooru Leader programmi III meetmest toetuse taotlemiseks.

Taotlejaks kohalik tegevusgrupp.

Taotlusvoor on avatud 6. juunil 2014

Abja-Paluoja Pärnu mnt 30a


MULGIMAA ARENDUSKOJA ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 7. APRILLIL ALGUSEGA KELL 18.30 KARKSI KÜLAMAJAS


Strateegia arutelu-mõttetalgud

21. märtsil toimub RimMu Küttide Jahiseltsi majas algusega kel 9.00 MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia arutelu-mõttetalgud strateegia eesmärkide ülevaatamiseks.

Oma osalemissoovist anna palun teada e-posti aadressil: mulgimaaarenduskoda@gmail.com või telefonil: 5303 8361
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!