MAK

Polli Mõis OÜ

Ettevõte on tegutsenud 20 aastat. Alates 2016. aastast on ettevõtte arendussuunaks mesindus, et luua seeläbi lisandväärtust Polli mõisale. Rajatud on mesilad Lõuna-Viljandimaal (Polli külas) ja Lääne-Harjumaal. Alates 2015. aasta kevadest on ettevõte aktiivselt tegelenud Polli mõisa-kompleksi taastamisega ning teinud mahukaid investeeringuid. Restaureeritud on Polli mõisa koertemaja, tegeletud Polli mõisapargi planeerimise ja hoolda-misega ning plaanis on jääkeldri integreerimine meemajaga. Ettevõtte tege-vused: mee ja erinevate meesegude tootmine; mesilasperede ja mesilasemade kasvatamine müügiks; rändmesindus; renditarude majutus ja täishooldus; mesilasperede hooldusteenuse pakkumine; mesitarude, tarukorpuste ja nende detailide ja tarvikute tootmine; mesila ja mesindushoonete külastamisvõimaluse pakkumine (turismitootena).