MAK

Toetuse saajale 2014-2020

Maksetaotluste esitamine

Maksetaotlused koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega esitatakse elektroonselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.

2016.-2017. aasta taotlusvoorudes rahastust saanud projektide kohta esitatakse maksetaotlused vanas e-PRIA keskkonnas. Juhised maksetaotluse esitamiseks leiate SIIT.

Alates 2018. aastast toetust saanud projektide maksetaotlused esitatakse uue e-PRIA keskkonna kaudu, juhend on leitav SIIT.

Taotleja saab maksetaotlusi esitada kahe aasta jooksul kokku kuni neljas osas.

Ühisprojekti puhul saab kalendriaastas esitada kuni neli maksetaotlust.