MAK

Strateegia 2023-2027

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 28. veebruaril 2022

09:16 25.02.2022

Koosoleku aeg: 28. veebruar 2022, algus kell 16.00
Koosoleku koht: zoom keskkond

PÄEVAKORD:
1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda uue strateegia koostamise tegevuskava üle vaatamine ja kinnitamise üldkoosolekule esitamiseks.
2. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste üle vaatamine enne üldkoosolekule esitamist.
3. Muu info ja jooksvad küsimused.