MAK

Strateegia 2014-2023

Strateegiaperioodi kokkuvõttev sündmus 8. juunil 2023

Mulgimaa Arenduskoda korraldab lõppeva strateegiaperioodi kokkuvõtva sündmuse 8. juunil 2023 Mulgi Elamuskeskuses.

KAVA
Kell 18:00 kogunemine
Kell 18:15 Mulgi Elamuskeskuse juhi tervitus ja ekspositsioonihoone külastus ning
Tutvustus
Kell 19:00 Juhatuse esimehe tervitus
Kell 19:15 Mulgimaa Arenduskoja esitlus ja kokkuvõte
Kell 19:30 Toetuse taotlemisest ja isiklikest kogemustest tegevuste edukal elluviimisel
räägivad Kaasiku talu perenaine Reelika Voitk ja Metsakuru OÜ esindaja Henri
Helemäe
Kell 20:00 Pidulik õhtusöök
Järgneb muusikaline osa.

Juhatuse esimees Maido Ruusmann