MAK

Viljandi valla tööstuspark

Ühisprojekt "Viljandi valla tööstuspark"

Projekti eesmärgid:

Kommunikatsiooniprojekti eesmärgiks on toetada Viljandi valla tööstuspargi turule toomist laiemale avalikkusele ning tutvustada valla tootmis- ja tööstusettevõtteid, kasvatades seeläbi kohalike ettevõtete konkurentsivõimet ning tuues piirkonda investeeringuid.

Kommunikatsiooniprojekti eesmärgiks on näidata läbi uue tööstuspargi turule toomise Viljandi valda kui soodsat ettevõtluspiirkonda, kus on loodud arenev ja kaasaegne keskkond tootmissektori ettevõtetele.

Projekti käigus tutvustatakse valla kohalikke ettevõtteid ja ettevõtluse edulugusid, mis on saanud Mulgimaa ajaloolis-kultuurilist piirkonda esindava Mulgi Värk märgise.

Projekt on oluline tugi piirkonna ettevõtluse kasvuks seoses covid mõjudega, mis on pärssinud valla ettevõtete müügivõimalusi. Samuti on oluline tuua piirkonda uusi investeeringuid ning soodustada kohalike elanike ettevõtlikkust seoses covid mõjul töökohtade kadumisega ja inimeste sooviga ümberprofileeruda.

Tegevused:

Kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine meedias ja sotsiaalmeedias ning otsesihtrühmadele (ettevõtted, investorid)

Partner: Viljandi Vallavalitsus

Kogumaksumus: 27 187 €, sellest toetus 24 468,30 €