MAK

Ühisprojekt "Mulgimaa külade arenguks!" 2021-2022

Ühisprojekt "Mulgimaa külade arenguks!"

Projekti eesmärgid:
• Mulgimaa kogukondade eestvedamisel toimuv perepäev Viljandis toob kokku külakogukonnad üle terve Mulgimaa ja tutvustab Mulgimaa eri paiku kui atraktiivset elukeskkonda. Kogukonnad saavad tutvustada oma tegevusi, käsitööd ja omatoodangut.
• Toimub õppereis, mille eesmärgiks on kogemuste, ettevõtmiste ja heade praktikate jagamine külakogukondade vahel. Mulgimaa külad saavad osa ka arukate külade programmis osalevate külade või piirkondade kogemusest, samuti võtta eeskuju aasta külaks pürginud külade ja nende kogukondade tegevustest.
• Esimese ülemulgimaalise külade konverentsi peamiseks eesmärgiks on ühise koostöö ja
arenguvõimaluste edendamine, samuti üksteisega kogemuste vahetamine.
• Vajaduspõhised koolitused-seminarid aitavad leida lahendusi spetsiifilistele probleemidele,
arendavad kogukondlikku ettevõtlust, kaasates piirkonna väiketootjaid.
• Ühised tunnusüritused lähendavad Mulgimaa eri piirkondades tegutsevaid kogukondi, Mulgimaa erinevad külad õpivad üksteist paremini tundma, tekivad uued koostöövõimalused
kohaliku elu edendamiseks ja tugevneb nende ühine identiteet.

Projekti oodatav tulemus:

• Mulgimaa külad ja kogukonnad saavad laiemale üldsusele tutvustada piirkonnale omaseid
kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid, samuti tegevusi ja traditsioone
• Õppereisiga luuakse võimalus uute koostöövõrgustike tekkeks teiste kogukondadega, õpitakse nende kogemusest, sealhulgas nutikate lahenduste ülevõtmiseks
• Praktilise sisuga koolitused on suunatud külakogukondadele lähtuvalt nende spetsiifilistest
vajadustest ja probleemidest
• Mulgimaa Arenduskoda omandab teadmisi arukate külade kontseptsiooni rakendamiseks
kohalikul tasandil uuel programmiperioodil

Projekti kogumaksumus 17 899 eurot; sellest toetus 16 109.10 eurot.

Projekti partner Viljandi Vallavalitsus

Projekti kestvus september 2021  kuini detsember 2022 a.