MAK

Mulgimaa tugevaks ja tuntuks! Viljandi valla mainekujundus- ja turundustegevused

Ühisprojekt "Mulgimaa tugevaks ja tuntuks! Viljandi valla mainekujundus- ja turundustegevused"

Projekti eesmärgid:

Viljandi valla ja laiemalt terve MTÜ Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna nähtavuse suurendamine üle-Eestilise leviga meedias. Teemafookuses on väärt elukeskkond – kogukond, taristu ja teenused, mis tagavad, et Viljandi vallas ja tervel Mulgimaal on hea elada; ratsionaalsed ja emotsionaalsed argumendid, miks Viljandi vald ja Mulgimaa valida omale alaliseks elukohaks või soetada siia endale maamaja. Siinne hea kasvukeskkond lastele ja peredele; puhas õhk, tervist toetav elukeskkond, Mulgimaale omane ilus loodus; unikaalsed vaatamisväärsused ja majutuskohad. Kõike seda esitletakse läbi toimivate näidete, persoonide, elamuste ja edulugude.

Tegevused:

  1. Kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine.
  2. Regulaarsed kommunikatsioonitegevused Viljandi valla ja laiemalt terve Mulgimaa nähtavaks tegemiseks vastavalt tegevusplaanile.
  3. Viljandi valla ühe kampaaniapõhise projekti planeerimine ja elluviimine.
  4. Sotsiaalmeediakampaania loomine
  5. Meediamonitoorimine, igakuised plaanide täpsustused ja korrigeerimised.

Partner: Viljandi Vallavalitsus

Kogumaksumus: 15 886 €, sellest toetus 14 297,40 €