MAK

Mulgimaa tugevaks ja tuntuks! Tõrva valla mainekujundus- ja turundustegevused

Ühisprojekt "Mulgimaa tugevaks ja tuntuks! Tõrva valla mainekujundus- ja turundustegevused"

Projekti eesmärgid:

Tõrva valla ja laiemalt terve MTÜ Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna nähtavuse suurendamine üle-Eestilise leviga meedias. Teemafookuses on Tõrva valla kui ühe olulise Mulgimaa osa kaasaegne ettevõtluskeskkond, kus on ühendatud looduskeskkond, traditsioonid ja innovatsioon. Käsitletavateks põhiteemadeks on ettevõtlus ja ettevõtlusvõimalused; töökohad, sh erialane rakendus ja eneseteostuse võimalus erinevatel erialadel; traditsioonid ja innovatsioon; noored ja tulevik. Räägitakse sellest, miks soetada kodu või maakodu, kolida oma pere või tuua oma ettevõtte tegevus Tõrva valda või lihtsalt külastada Tõrva valda ning tervet Mulgimaad. Kõike seda esitletakse läbi toimivate näidete, persoonide, elamuste ja edulugude.

Tegevused:

  1. Kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine
  2. Regulaarsed kommunikatsioonitegevused Tõrva valla ja laiemalt terve Mulgimaa nähtavaks tegemiseks vastavalt tegevusplaanile.
  3. Tõrva valla kahe kampaaniapõhise projekti planeerimine ja elluviimine.
  4. Sotsiaalmeedia ja kommertspinnal videoloo tootmine ja avaldamine.
  5. Meediamonitoorimine, igakuised plaanide täpsustused ja korrigeerimised.

Kogumaksumus: 22 682 €, sellest toetus 20 413,80 €

Partner: Tõrva Vallavalitsus