MAK

Mulgimaa ja soome-ugri kultuuripealinna aasta turundus 2021-2022

Ühisprojekt "Mulgimaa ja soome-ugri kultuuripealinna aasta turundus"

Projekti eesmärk on Mulgimaa tuntuse suurendamine, nii Eestis, kui ka lähiriikides reklaami- ja turundustegevuste kaudu. Tutvustada Mulgimaa pärandit, vaatamisväärsusi, unikaalsed mustreid, käsitööd ja kultuuri sh toidukultuuri sise- ja välisturistidele.

Mulgimaa teadvustamine laiemalt nii kultuuriloo, ettevõtluse kui ka elukeskkonna tutvustamise abil. Populariseerida Mulgimaa tavasid, kombeid ja keelt soome-ugri kultuuripealinna 2021- tiitli kandmise aastal.  Tutvustada Mulgimaal ja Eestis teisi soomeugrilaste keeli, tavasid ja kombeid.

Reklaamida ja turundada Mulgimaad kui atraktiivset erilist turismipiirkonda eripäraste toodete ja teenuste abil.  

Projekti tegevused hõlmavad endas kogu 2021 a turundustegevusi ning reklaami, lähtudes soome-ugri kultuuripealinna tiitliga kaasnevast ja reklaamides ühtlasi ka kogu Mulgimaad.

Projekti tegevused: Projekti tegevused hõlmavad endas kogu 2021 a turundustegevusi ning reklaami lähtudes Soome-Ugri kultuuripealinna tiitliga kaasnevast, kuid reklaamides ühtlasi ka kogu Mulgimaad.

-kommunikatsiooni- ja turundustegevused

-sisuloome Intsagrami ja Facebooki kanalitesse, pressitekstide koostamine ja toimetamine

Projekti partner Mulgi Kultuuri Instituut

Projekti kogumaksumus 33 160 €, sellest toetus 29 844 €.

Projekti tegevused on rahatstatud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” LEADER meetmest.