MAK

Mulgi Elamuskeskus kui piirkonna turismimajakas

Ühisprojekt "Mulgi Elamuskeskus kui piirkonna turismimajakas"

Projekti eesmärgid:

Kommunikatsiooniprojekti eesmärgiks on tutvustada Mulgi Elamuskeskust kui Mulgimaa piirkonna turismimajakat.

Läbiviidava kommunikatsiooniprojekti eesmärgiks on positsioneerida Eesti meedias ja tuua sihtrühmadele nähtavaks uus elamuskeskus kui 2023. aasta põnevaim sihtkoht siseturistidele. 

Projekti kaudseks eesmärgiks on tutvustada Mulgimaad kui unikaalset ajaloolis-kultuurilist piirkonda tervikuna olulise turismisihtkohana. Seeläbi soodustada turismi kasvu piirkonnas, kasvatades kohalikel majutus- ja toitlustussektori ettevõtetel võimalusi oma toodete müügiks ja promotsiooniks.

Projekt on oluline tugi piirkonna turismi kasvuks seoses covid mõjudega, mis on pärssinud majutus- ja toitlustussektori arengut.

Tegevused:

Kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine meedias ja sotsiaalmeedias ning otsesihtrühmadele (koolid, lasteaiad)

Partner: MTÜ Mulgi Elamuskeskus

Kogumaksumus: 27 187 €, sellest toetus 24 468,30 €