MAK

Kuurortlinn Tõrva

Ühisprojekt "Kuurortlinn Tõrva"

Projekti eesmärgid:

Kommunikatsiooniprojekti eesmärgiks on kasvatada turistide arvu Tõrva vallas ning toetada Tõrva ametliku kuurortlinna tuntust ja mainet turismisihtkohana erinevatel aastaaegadel.

Projekti fookuseks on tutvustada Tõrvat kui üht vähestest Eesti ametlikke kuurortlinnasid. Olulise turismi sihtkohana, kus toimub mitmeid meelelahutus- ja kultuurisündmusi, mida tasub külastada, tulles Tõrvasse ükskõik, kust Eestimaa paigast. Samuti on piirkonnas hulk vaba aja veetmise võimusi, toitlustus- ja majutusasutusi, sportimisvõimalusi ning kultuuriväärtuseid, mida projekti käigus lähemalt tutvustatakse kui osa unikaalsest Mulgimaa kultuuripiirkonnast.

Kommunikatsiooniprojekti ülesandeks on positsioneerida Tõrva kui Eesti oluline kuurortlinn, kus tasub vaba aega veeta ning puhata olenemata aastaajast.  

Projekti käigus tutvustatakse valla kohalikke toitlustus- ja majutusettevõtteid ja ettevõtluse edulugusid, mis on saanud Mulgimaa ajaloolis-kultuurilist piirkonda esindava Mulgi Värk märgise.

Projekt on oluline tugi valla turismi kasvuks seoses covid mõjudega, mis on pärssinud turismiettevõtete nähtavust ja konkurentsivõimet Eesti turul tervikuna.

Tegevused:

  1. Kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine meedias ja sotsiaalmeedias

  2. Influencer marketing (koostöö mõjuisikutega meedias ja sotsiaalmeedias)

Partner: Tõrva Vallavalitsus

Kogumaksumus: 27 187 €, sellest toetus 24 468,30 €