MAK

Koostööprojekt "Sündmused, mis ületavad riigipiire" 2016 - 2019

Koostööprojekt: Sündmused, mis ületavad riigipiire

Koostööpartner: tegevusgrupp „No Salacas līdz Rūjai”

Projekti üldeesmärk: Piirkonna kultuuripärand on kasutuses ja väärtustatud. 

Projekti otsesed eesmärgid:
1. Mulgi mitteaineline kultuur on kasutuses ja väärtustatud

2. Mulgimaa kultuuriga seotud inimeste osatähtsus on kasvanud. 

3. Mulgi Peost osavõtnud Läti kultuurirühmad oskavad Mulgi tantse ja laule, laiendades ja tutvustades seeläbi Mulgi kultuuri nii Lätis kui ka kaugemal.

4. Eesti-Läti piirülesed sündmused aitavad luua uusi kontakte naaberkogukondade vahel.   

Projekti kestus: märts 2016 kuni märts 2019

Projekt viiakse ellu koostööprojektina. Koostööpartner on Biedrība „No Salacas līdz Rūjai”, kes on Ruhja piirkonna Leader tegevusgrupp. Mulgimaa piirkonna ja Ruhja piirkonna kultuuriruumid on tihedalt läbi põimunud.

Tegevused on plaanitud kolmes suuremas grupis.

  1. IV Mulgi Pidu 2016, peost võtavad osa Mulgimaa omavalitsuste laulu-ja tantsukollektiivid, rahvapillimängijad, külaliskollektiivid ning pealtvaatajatena nii Mulgimaa inimesed kui piirkonna külastajad.
  2. V Mulgi Pidu aastal 2018
  3. Ülepiiriliste sündmused, mis toimuvad Mulgimaa Arenduskoja ja Biedrība „No Salacas līdz Rūjai“ piirkonnas ning korraldatakse naabrite tihedas koostöös.