MAK

Koostööprojekt "Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis"

Koostööprojekt „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis“

Koostööpartner: tegevusgrupid Pärnu Lahe Partnerluskogu, Roheline Jõemaa, Kodukant Läänemaa

Projekti üldeesmärk: Koostööleppe eesmärgiks on partnerite koostöövalmiduse kinnitamine ja edasistes tegevuspõhimõtetes kokkuleppimine, tagamaks projekti „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis“ (LINC – Leader Inspired Network Community) (edaspidi nimetatud LINC 2019)  eduka elluviimise, samuti osapooltele ülesannete jaotamine ja osapoolte kontaktisikute määramine.

Projekti ellu viimise aeg 2018 kuni 2020