MAK

Koostööprojekt "Piirkonna ühisturundus ja tootearendus" 2017-2019

Koostööprojekti "Piirkonna ühisturundus ja tootearendus" raames koolitused ettevõtjatele

Koostöös kolme Leader tegevusgrupiga – Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda, oleme käivitanud koostööprojekti piirkonna ühiseks tootearenduseks ja turunduseks.

Järgmise tegevusena ongi plaanis sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused.

Koolituste eesmärk on õppida mõistma seminari-, loodus-, pere-, huvi- ja sündmusturisti/-külalise ootusi, soove ja vajadusi  ning kasutades klienditeekonna mudelit ja teenuse disaini printsiipe disainida neile sobilikud tooted ja teenused. Lisaks õpitakse koostama disainitud toodetele ja teenustele sobilikku turundusmeetmestikku ning  seda praktiliselt ellu rakendama. Koolituse kolmas fookus on ühistoodete ja -marsruutide arendamisel, et suurendada piirkonna atraktiivsust ja tootepakkumist.

Koolituste sihtrühm: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoja piirkonna turismi- ja vaba aja teenuseid pakkuvad ettevõtjad ja nende töötajad. Samuti tootmisettevõtted, kes on huvitatud külastajate vastuvõtmisest ning sihtkohtade arendajad.

Oodatav tulemus: koolitustel osalevad ettevõtjad ja sihtkoha arendajad laiendavad oma silmaringi ja oskavad näha uusi tootearendus- ja turundusvõimalusi. Lisaks oskavad nad professionaalsemalt koostada hinnapakkumisi, kasutada erinevaid turunduslikke töövahendeid ja luua piirkonda tutvustavaid ühistooteid ja -marsruute. Koolituste lisaväärtusena areneb ettevõtjate võrgustik antud kolmes piirkonnas ja piirkonnaüleselt.

Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist tundi.  Rühma suurus 35 inimest. Koolituste programm on järgmine:

1. 01.12.17 kell 10.00-16.00  Kliendirühmad, nende ootuste-soovide ja vajaduste kaardistamine ja analüüsimine. Koolitajad Heli Müristaja ja Agita Livina (Vidzeme Rakenduskõrgkool) Toimumiskoht: Vanaõue Puhkekeskus (Vihi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa)

2. 07.12.17 kell 10.00-16.00 Sotsiaalmeedia kasutamine edenduses ja turunduses. Koolitaja Marko Saue. Toimumiskoht: Viljandimaal Kivi turismitaluhttp://www.kivitalu.ee/kontakt

3.  11.12.17 kell 10.00-16.00 Turundusmeetmestik praktikas. Koolitaja Kadi Elmeste. Toimumiskoht: Kilingi-Nõmme Klubi (Pärnu 73, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa)

4.  10. 01.18  kell 10.00-16.00 Pildi- ja videotöötlus; lihtsama trükise kujundamine. Koolitaja Maarja Pajusalu. Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 35, Pärnu)..

5.   24.01.18 kell 10.00-16.00 Ühistoodete, sh tasulised paketid ja tasuta marsruudid, kujundamine valitud sihtrühmadele. Koolitaja Heli Müristaja. Toimumiskoht:  Vanaõue Puhkekeskus (Vihi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa).

Palun koolitustele registreeruda siin: https://goo.gl/forms/47BsPvrCB4J8S93D3

Koolituskohtade arv on piiratud, seega palume huvilistel kiiresti registreerumisvorm täita!

NB! Koolitus on osalejatele tasuta. Projekti rahastab Leader-programm ning vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele  (EÜ) 1407/2103 on antav toetus vähese tähtsusega abi koolitusel osalejatele.