MAK

Koostööprojekt "Piirkonna ühisturundus ja tootearendus" 2017-2019

Koostööprojekt: Piirkonna ühisturundus ja tootearendus

Koostööpartner: tegevusgrupid Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Roheline Jõemaa

Projekti üldeesmärk: Kohalikud tooted ja teenused (Mulgi märk kui tunnustussüsteem) on kasutuses ja tuntud ka väljaspool piirkonda. Piirkond on atraktiivne reisisihtkoht.

Projekti ellu viimise aeg mai 2017 kuni detsember 2019

Projekti otsesed eesmärgid:

1. Romantilise Rannatee, Rohelise Jõemaa ja Mulgimaa piirkonna kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse ja eristumise suurendamine Eesti ja lähiriikide turgudel läbi piirkonna eripäral põhinevate toodete-teenuste turundamise.

2. Elanikele ja potentsiaalsetele elanikele suunatud valitud kohaturundustegevuste läbiviimine (sündmuste korraldamine jms)

3. Uute külastuste arvu kasvatamine ja korduvkülastuste motiveerimine ning külastusaja pikendamine piirkonnas.

4. Piirkonna ettevõtjatele tootearenduskoolituste tsükli korraldamine, mis aitab kaasa uute teenuste/toodete loomisele piirkonnas.