MAK

Käsitöö toodangu ja seotud ettevõtluse tutvustus Mulgi vallas

Ühisprojekt "Käsitöö toodangu ja seotud ettevõtluse tutvustus Mulgi vallas"

Projekti eesmärgid:

Kommunikatsiooniprojekti eesmärgiks on tõsta Mulgi valla käsitöö ja turismisektori ettevõtete ning nendega tihedalt seotud põllumajandus- ja mahetootmise ettevõtete nähtavust Eesti meedias ja sotsiaalmeedias. Seeläbi tutvustada ja arendada Mulgi valla ettevõtlust ja soodustada ettevõtlikkust piirkonnas.

Projekti käigus tutvustatakse valla kohalikke mahetootmise, toitlustuse- ja majutusettevõtteid ning käsitöö- ja kunstikodasid olulise osana Mulgimaa ajaloolis-kultuurilisest unikaalsest pärand-piirkonnast. Tõstetakse esile Mulgi valla ettevõtteid, mis on saanud piirkonda esindava Mulgi Värk märgise.

Projekt on oluline toetus valla turismi kasvuks seoses covid mõjudega, mis on pärssinud turismiettevõtete tegevust ning turistide arvu piirkonnas. Samuti annab projekt tuge kohalike mahetoodete ja käsitöötoodete konkurentsivõime kasvuks üle Eesti ning soodustab kohalike inimeste ettevõtlikkust.

Tegevused:

Kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine meedias ja sotsiaalmeedias

Partner: Mulgi Vallavalitsus

Kogumaksumus: 27 187 €, sellest toetus 24 468,30 €