MAK

Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 29. mail 2023

Koosoleku aeg: 29. mai 2023, algus kell 16.00, lõpp kell 17.30
Koosoleku koht: Kärstna mõis
Juhatas: Maido Ruusmann
Protokollis: Timmo Sülla
Kohal: 23 osalejat, sh 19 liiget

 

PÄEVAKORD:

  1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  2. „Mulgimaa väravate“ projekti tutvustus ja kinnitamine
  3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023 muutmine
  4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2023-2027 ühisstrateegia kinnitamine
  5. Muu info ja jooksvad küsimused

 

PROTOKOLL

 

Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2022. aasta majandusaasta aruanne
Lisa 2. „Mulgimaa väravad“ projekti kokkuvõte
Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia 2014-2023
Lisa 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda ühisstrateegia 2023-2027