MAK

Üldkoosolek

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 14. detsembril

Koosoleku aeg: 14. detsember 2023, kell 17.00-21.00
Koosoleku koht: Malmizza, Tõrva
Juhatas: Kadri Õmblus
Protokollis: Timmo Sülla
Kohal: 39 osalejat, sh 35 liiget

 

PÄEVAKORD:

  1. Mulgimaa Arenduskoja projektitaotluste kinnitamine
    1.1. Ühisprojekt „Mulgimaa maitsete aasta
    1.2. Investeeringuprojekt „Mulgi aknad
  2. Mulgimaa Arenduskoja tegevjuhi töötasu määramine

 

PROTOKOLL

Lisa 1. Projekt "Mulgimaa maitsete aasta"

Lisa 2. Projekt "Mulgi aknad"