MAK

2022

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 25. mail

Koosoleku aeg: 25. mai 2022, algus kell 15.00, lõpp kell 16.30
Koosoleku koht: Heimtali muuseum, Viljandi vald

PÄEVAKORD:

1. Tegevjuhi ametisse nimetamine
2. I meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
3. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
5. LINC konverentsil osalejate päevaraha määramine
6. COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine
7. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
8. Info ja jooksvad küsimused

 

PROTOKOLL