MAK

2019

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 6. novembril 2019. a.

Koosoleku koht: Tõrva Vallavalitsus, Kevade 1, Tõrva.

Koosoleku aeg: 6. november 2019. a., algusega kell 13:00, lõpp kell 14:00

Osalesid: Alar Karu, Katrin Kivistik, Dmitri Orav, Maido Ruusmann, Andres Saarep, Indrek Valner, Kadri Õmblus.

Kutsutud: Ave Grenberg, Anneli Roosalu.

Koosoleku päevakord: 

  1. Mulgi märgi taotluse läbi vaatamine ja kinnitamine
  2. Kaubamärgi  „Mulgi värk + kujutis“ kasutamise tingimuste kinnitamine
  3. Mulgi konverents
  4. Mulgimaa Arenduskoja 2020 aasta taotlusvoorude info
  5. Mulgi Kultuuri Instituudi ühisprojektide ellu viimine ja planeerimine aastaks 2020.
  6. Jooksvad küsimused