MAK

2016

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolek 21. aprillil 2016. a. Taagepera külamajas

Koosoleku päevakord:

  1. Tutvumine Taagepera külaseltsiga.
  2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmest välja arvamine.
  3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmeks vastu võtmine.
  4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 2015 aasta majandusaasta aruande läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
  5. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja planeeritavad projektid, koostööprojekt tegevusgruppidega ja INTERREG ESTLAT programmi esitatavad projekti ideed.
  6. Mulgimaa Arenduskoja struktuur