MAK

2022

I meetme projektide paikvaatlused ja ärakuulamised

20. aprill 2022 kell 09:49

Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni I meetme "Ettevõtluse arendamine" projektitaotluste paikvaatlused toimuvad Mulgi vallas 21. aprillil, Tõrva vallas 22. aprillil ja Viljandi vallas 25. aprillil. 26. aprillil toimub projektitoetuse taotlejate ärakuulamine Kulla leerimajas.

22. aprillil toimub hindamiskomisjoni koolitus Tõrvas.