MAK

2022

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek 8. märtsil kell 16.00

01. märts 2022 kell 10:30

Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek toimub 8. märtsil kell 16.00 Mustla Kohvikus.

PÄEVAKORD:

1. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine.
2. Uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve kinnitamine.
3. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töötasude määramine.
4. Muu info ja jooksvad küsimused.