MAK

2021

Mulgimaa Arenduskoja 29. septembri juhatuse koosoleku jätkumine 30. septembril

29. september 2021 kell 16:03

Mulgimaa Arenduskoja 29. septembri juhatuse koosolek jätkub 30. septembril 2021 kell 10.00 zoom keskkonnas.

PÄEVAKORD:

1. Arutelu COVID-19 taastemeetme ja üleminekuperioodi täiendavate rahaliste vahendite jagamise valemi üle.
2. COVID-19 taastemeetme hindamiskomisjoni koosseisu hääletus.
3. Muu info ja jooksvad küsimused.