MAK

2021

Kohalikud Leader-tegevusgrupid saavad üleminekuaastateks täiendavat toetusraha

27. mai 2021 kell 09:36

Maaeluministri käskkirjaga jaotati kohalike Leader-tegevusgruppide vahel Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusega lisandunud 34,5 miljonit eurot.

Arengukava kestuse pikenemise tulemusena ning COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamiseks loodud taasterahastu kiire rakendamine tagab maapiirkondade edasiseks arendamiseks vajalikud täiendavad eelarvelised võimalused. „Leader-meede põhineb kohalikul algatusel, mis annab meile võimaluse jõuda kõige lähemale tegelikele vajadustele maapiirkonnas. Seetõttu on oluline tagada meetme sujuv rakendamine ka üleminekuaastatel,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse. 

Lisanduvast eelarvest 4,6 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu taasterahastu vahenditest, mis on otseselt seotud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi mõju leevendamiseks ning tagajärgedega tegelemiseks.

„Oleme kindlad, et piirkondades on kõige parem teadmine, milliseid investeeringuid ja tegevusi on vaja teha, et käesolevast kriisist võimalikult kiirelt ja sujuvalt väljuda,“ sõnas Urmas Kruuse. Lisanduvate vahendite raames taotlusvoorude korraldamiseks peavad kohalikud tegevusgrupid uuendama kohalikke arengustrateegiaid ning esitama need kinnitamiseks Maaeluministeeriumile.

Lisaks plaanitakse lisanduvatest vahenditest toetada ka programmiperioodiks 2023–2027 uute kohalike arengustrateegiate ettevalmistamist.

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi aluseks on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. Eesti tegutseb käesoleval programmiperioodil 26 kohalikku tegevusgruppi. 2020. aasta lõpuks oli Leader-meetme raames esitatud 6787 projektitoetuse taotlust, millest rahuldatud 3897 taotlust, ning loodud üle 1200 töökoha.

Allikas: Maaeluministeeriumi koduleht https://bit.ly/3frynhr

Foto autor: Katrin Press / Maaeluministeerium