MAK

2018

Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 avalik arutelu 17. mail Paistu rahvamajas

10. mai 2018 kell 13:46

Ootame kõiki huvilisi Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 avalikule arutelule 17. mail Paistu rahvamajja, algusega kell 15. 

Mulgimaa Arenduskoja strateegia on kinnitatud 2015 aasta sügisel ning eelmise aasta lõpus valmis Mulgimaa Arenduskoja strateegia sisehindamine , mõlemad dokumendid leiab Mulgimaa Arenduskoja kodulehelt http://www.mulgimaa.ee/mak/mtu-mulgimaa-arenduskoja-strateegia/strateegia-2014-2020/   .

LEADER meetme 2018 aasta taotlusvoorud toimuvad 2018 a. sügisel, ajakava kodulehel. Põhjusel, et on toimunud haldusreform ning muutunud on LEADER määrus (toetuse kasutamise kohta) on tarvis teha Mulgimaa Arenduskoja strateegias mitmed muudatused.

KAVAS:

Ettekanne MTÜ Mulgimaa Arenduskoja poolt  seni tehtud muudatusettepanekute kohta

Seejärel saavad sõna kõik, kes soovivad kohapeal ettepanekuid teha, ttepanekuid on võimalik teha ka kirjalikult.

Arutelu