MAK

Teated

„Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017

07. detsember 2017 kell 12:28

Toetusprogramm „Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021“ taotlusvoor avaneb 11. detsembril 2017 ja kestab 15. jaanuarini 2018.

Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15. jaanuaril 2018 (kaasaarvatud). Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavate projektide jaoks.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn

Mulgimaa pärimuskultuuri programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=2388

Lisainfo:

Liina Talu, programmi koordinaator, tel: 605 2027, e-post: liina.talu@rahvakultuur.ee