MAK

Teated

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude ajakava Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas 2018 aastal.

24. november 2017 kell 10:52

LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvoorude ajakava Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas 2018 aastal.

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Mulgi vallas (endised Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn) , Tõrva vallas (endised Helme, Hummuli, Põdrala vald ja Tõrva linn) ning Viljandi vallas (endised Viljandi valla külad ja Tarvastu vald) tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

Taotlusvoorud avatud järgmiselt:

14.-21. september 2018, I meede „Ettevõtluse arendamine“,

Taotleda saavad Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

12.-19. oktoober 2018, II meede „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“

Taotleda saavad MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest

16.-23. november 2018 III meede „Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine“

Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd, SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid.

Meetmete eelarved

Piirkonnad/meetmed

I meede

II meede

III meede

Viljandi vald (Tarvastu, Viljandi valla külad)

30 215,54

0

35 754,27

Tõrva vald (Põdrala,

Hummuli, Helme, Tõrva)

152 315,66

147 196,12

95 628,77

Mulgi vald (Abja, Halliste,

Karksi, Mõisaküla)

14 043,95

49 079,89

109 754,76

 Kokku

196 575,15

196 276,01

241 137,80